Bel ons: 070 891 00 00

Werkhervattingskas (Whk) 2022

Geschatte leestijd: 3 minuten

De Belastingdienst heeft de Werkhervattingskas (Whk) 2022 beschikkingen verzonden. Hierin staat naast de WGA-premie en ZW-premie ook de indeling voor de gedifferentieerde Aof-premie vermeld. Wij hebben de aandachtspunten Whk beschikking voor het jaar 2022 op een rijtje gezet.

Gedifferentieerde premie Whk 2022

De hoogte van het gedifferentieerde premiepercentage Whk wordt bepaald door een aantal elementen. De verschillende elementen worden op de Whk beschikking toegelicht.

Naast de gemiddelde premieloonsom zijn vooral de uitkeringslasten bepalend voor de hoogte van het Whk percentage. De uitkeringslasten zijn verdeeld in twee premiecomponenten: WGA- en ZW-uitkeringen. De hoogte van deze uitkeringen staan op de specificatie van de beschikking Whk 2022.

Door het indienen van een bezwaar bij de Belastingdienst kan het zijn dat de hoogte van de genoemde uitkeringen omlaag gebracht worden. Hierdoor kan ook het percentage Whk omlaag gaan.

Gedifferentieerde premie Aof 2022

Voor de hoogte van gedifferentieerde premie Aof is alleen de indeling werkgeverscategorie van belang. ‘Kleine werkgevers’ betalen de lage premie, ‘middel(grote) werkgevers’ betalen de hoge premie. Voor 2022 is de gedifferentieerde Aof-premie laag 5,49% en de Aof-premie hoog 7,05%.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Maximum premieloon 2022

Het maximum premieloon voor het jaar 2022 bedraagt €59.706 op jaarbasis. Dit was in 2021 €58.311. De premies werknemersverzekeringen worden berekend tot het maximum premieloon, het loon boven deze grens is vrijgesteld voor de premies werknemersverzekeringen.

Werkgeversgrootte Whk-premie en Aof-premie

In 2021 is de werkgeversgrootte alleen belangrijk voor de hoogte van de Whk-premie. Vanaf 2022 is de werkgeversgrootte niet meer alleen van belang voor de Whk-premie, maar ook voor de gedifferentieerde Aof-premie. Het gemiddelde premieplichtig loon is voor 2022 vastgesteld op €35.300.

Kleine werkgever

Daarnaast is de premieloongrens van de werkgeversgrootte van kleine naar middelgrote werkgever gewijzigd. De premieloongrens 2021 van een ‘kleine werkgever’ is de premieplichtige loonsom ≤10 maal het gemiddelde premieplichtig loon €346.000. Vervolgens is de premieloongrens 2022 van een ‘kleine werkgever’ gestegen naar een premieplichtig loonsom ≤25 maal het gemiddelde premieplichtig loon (25 x €35.300 = €882.500). De groep ‘kleine werkgever’ zal hierdoor dus groter worden.

Middelgrote werkgever

De maximum premieloongrens van werkgeverscategorie ‘middelgrote werkgever’ naar ‘grote werkgever’ blijft ongewijzigd. Hier geldt nog steeds een premieplichtig loonsom van ≤100 maal het gemiddelde premieplichting loon.

Grote werkgever

Een werkgever met een premieplichtig loonsom (>€3.530.000), oftewel >100 maal het gemiddelde premieplichtig loon, wordt als grote werkgever ingedeeld.

Sectoraansluiting controleren

De Hoge Raad heeft op 24 september 2021 besloten dat wijzigingen in de sectorindeling met terugwerkende kracht toch mogelijk zijn.  Eerder werd een wetswijziging ingevoerd die per 29 juni 2018 in werking trad. Volgens art. 97, lid 2 Wfsv werd het alleen mogelijk om de sectorindeling naar de toekomst te wijzigen. Dat artikel is volgens de Hoge Raad in strijd met het eigendomsrecht.

Werkgevers kunnen nu de sectorindeling met terugwerkende kracht weer tot 5 jaar wijzigingen. Dit kan voor veel werkgevers voor een forse verlaging van het Whk percentage zorgen.

Klopt uw sectorindeling nog wel? Betaal niet te veel premie!

LEES VERDER

Whk-check

Werkhervattingskas (Whk) 2022. Met de Whk-check voorkomt u ten onrechte verhoogde WGA- en ZW-premie. Staan er WGA-uitkeringslasten en/of ZW-uitkeringslasten op uw Whk beschikking, dan kan de Whk-check loonkostenbesparing realiseren. Vengroot neemt de communicatie met de Belastingdienst en het UWV uit handen en verstuurt de Whk bezwaren met juridische onderbouwing. De Whk-check wordt op no cure no pay basis uitgevoerd. Geen premie verlaging mogelijk? Dan ontvangt u geen factuur!

Gerelateerde artikelen

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Stel uw vraag hieronder

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing