Bel ons: 070 891 00 00

Werkhervattingskas 2023

De Werkhervattingskas 2023 omvat een aantal wijzigingen. Het UWV heeft op 1 september de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de premieloonsomgrenzen verder worden verhoogd evenals de nieuwe premiepercentages voor de sectorale WGA- en ZW-premie. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen.

Werkhervattingkas 2023 wijziging

Een grote wijziging voor de Werkhervattingskas 2023 is de verhoging van de premieloonsomgrenzen. Deze grenzen zijn verhoogd, waardoor meer werkgevers als ‘kleine werkgever’ worden aangemerkt. Kleine werkgevers betalen voor de Werkhervattingskas louter de sectorale WGA- en ZW-premie. Dit betekent dat deze groep werkgevers geen premieverhogingen opgelegd krijgen, omdat de uitkeringslasten van de WGA en ZW niet in rekening wordt gebracht bij kleine werkgevers. Lees ook: Premie Whk 2023.

Premieloonsom grenzen 2023

De gemiddelde premieloonsomgrens voor het jaar 2023 is vastgesteld op €36.200 (in 2022: €35.300). Deze premieloonsomgrenzen zijn bepaald op basis van de informatie uit het refertejaar 2021. Hierbij is gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loonsom in Nederland voor het jaar 2021.

Gedifferentieerde premie WGA en ZW 2023

De premiepercentages voor de gedifferentieerde premie WGA en ZW 2023 zijn op 1 september gepubliceerd door het UWV. De gedifferentieerde premie WGA stijgt in 58 van de 67 sectoren, terwijl de gedifferentieerde premie ZW daalt in 63 van de 67 sectoren.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Gemiddelde gedifferentieerde premie WGA

Het gemiddelde WGA-premiepercentage bedraagt 0,87% voor 2023. Dit is een stijging van 0,03%-punt ten opzichte van 2022. Het sectorale premiepercentage voor de WGA stijgt in 58 van de 67 sectoren voor het jaar 2023. Bekijk ook: Sectorale premiepercentage WGA-premie.

Gemiddelde gedifferentieerde premie ZW-premie

Het gemiddelde ZW-premiepercentage bedraagt 0,66% voor 2023. Dit is een daling van 0,02%-punt ten opzichte van 2022. Het sectorale premiepercentage voor de ZW daalt in 63 van de 67 sectoren voor het jaar 2023. Voor vier sectoren stijgt de ZW-premie. Bekijk ook: Sectorale premiepercentage ZW-premie.

Uitkeringslasten WGA en ZW 2023

De uitkeringslasten voor de WGA en ZW 2023 zijn ook bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat werkgevers 82% van de WGA-uitkeringen, die het UWV in 2021 heeft uitbetaald aan (oud-) werknemers, aan werkgevers gaat doorbelasten. Voor de ZW-uitkering is dat 72%. Werkgevers zien deze doorbelasting terug op de Werkhervattingskas beschikking (Whk beschikking) 2023 middels een WGA- en / of ZW-premieverhoging. De uitkeringslasten die niet worden doorbelast aan werkgevers komen voor de rekening van het UWV.

Totaal WGA uitkeringslasten in 2021€1.532.000.000
WGA uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers 2023€1.252.000.000
Totaal ZW uitkeringslasten in 2021€815.000.000
ZW uitkeringslasten doorberekend aan werkgevers in 2023€589.000.000

Bekijk hier: Ontwikkelingen WGA- en ZW-uitkeringslasten.

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden pp LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing