Bel ons: 070 891 00 00

Verlaging WW-AWf-premie van 2,7% naar 0,34%

Geschatte leestijd: 2 minuten

Naar verwachting zal de lage WW-Awf-premie worden verlaagd van 2,7% naar 0,34% voor 2021. De hoge WW-Awf-premie wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 28 mei 2021 een brief omtrent de afschaffing van de BIK- (Baangerelateerde Investeringskorting) regeling naar de Eerste en Tweede Kamer verstuurd. Daaropvolgend heeft de Tweede Kamer gevraagd naar het tijdspad van de afschaffing van de BIK en de verlaging van de WW-Awf-premie. In de brief van 9 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën deze zaken nader gespecificeerd.

Intrekking wetsvoorstel BIK-regeling

In de brief naar de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat het wetsvoorstel voor advies is aangeboden bij de Raad van State. De Raad van State biedt uiterlijk 24 juni 2021 het advies aan de Tweede Kamer over het wetvoorstel. De afschaffing van de BIK-regeling is ter sprake gekomen naar aanleiding van informeel overleg met de Europese Commissie. Hieruit bleek dat de commissie de BIK-regeling als ongeoorloofde staatssteun zou kunnen beschouwen.

Wetsvoorstel verlaging WW-Awf-premies

Ter compensatie voor werkgevers was een wetswijziging voorgesteld voor een verlaging van de WW-Awf-premie. Deze wijziging zou per 1 augustus 2021 worden ingevoerd. De uitvoerbaarheid van deze wetswijziging wordt echter nog getoetst. Naar verwachting zal het kabinet de wetswijziging rond 24 juni 2021 in de Staatscourant publiceren. Hierdoor krijgen softwareleveranciers en uitvoeringsinstanties voldoende tijd om de systemen tijdig aan te passen.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

Nieuwe hoge en lage WW-Awf-premies

Werkgevers moeten de hoge WW-Awf-premie afdragen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De hoge WW-Awf-premie wordt van 7,7% verlaagd naar 5,34% voor 2021. De lage WW-Awf-premie mag alleen worden toegepast voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De lage WW-Awf-premie wordt van 2,7% verlaagd naar 0,34%. Hiermee blijft het verschil van 5%-punt tussen de hoge en lage premie gehandhaafd. Deze nieuwe premiepercentages worden van augustus 2021 gehanteerd tot en met december 2021.

Overzicht nieuwe WW-Awf-premiepercentages 2021

WW-Awf hoog5,34%
WW-Awf laag0,34%

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor een vrijblijvende inventarisatie Data-Analyse Loonkosten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing