Bel ons: 070 891 00 00

Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager ZW

De verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager ZW treedt per 1 januari 2024 in werking. Dit betekent dat werkgevers die zich voor de Ziektewet weer bij het UWV laten verzekeren geen premiekorting meer krijgen. Lees hieronder wat er gaat veranderen.

Wat is een eigenrisicodrager ZW

De Ziektewet is per 1 januari 1996 geprivatiseerd. Dit betekent dat werkgevers sindsdien ervoor kunnen kiezen om zich via een particuliere verzekeraar, in plaats van via het UWV, te laten verzekeren voor het risico van zieke werknemers. In dat geval wordt de werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Het eigenrisicodragen heeft een minimale duur van drie jaar. Daarna mag een werkgever weer terugkeren naar het UWV.

Wat is terugkeerpremie ZW

Werkgevers kunnen na minimaal drie jaar eigenrisicodragerschap ZW weer terugkeren naar het UWV, echter wordt hierbij een terugkeerpremie gehanteerd. Dit heeft betrekking op grote en middelgrote werkgevers. Voor een middelgrote werkgever wordt de ZW-premie vastgesteld middels de sectorale premie en de individueel berekende premie. Grote werkgevers betalen louter de individueel berekende premie. Voor middelgrote werkgevers die voor de Ziektewet terugkeren naar het UWV wordt de individueel berekende premie gewogen met de sectorale premie. Werkgevers hoeven in eerste instantie de helft van de sectorale premie als individueel berekende premie te betalen. Hierdoor ontstaat als het ware een premiekorting op de ZW-premie oftewel terugkeerpremie ZW. Hiervoor gelden echter uitzonderingen.

Uitzonderingen terugkeerpremie

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER
  • Indien de individueel berekende premie hoger is dan de helft van de sectorale premie, dan is de individueel berekende premie leiden;
  • Indien de individueel berekende premie lager is dan de helft van de sectorale premie, dan is de helft van de sectorale premie leiden.

Wijziging terugkeerpremie Ziektewet-verzekering 2024

Tot 2024 kunnen werkgevers een premiekorting voor de Ziektewet-verzekering krijgen, als de overstap van een private verzekering naar de publieke verzekering (UWV) wordt gemaakt. Deze werkgevers krijgen twee jaar lang een premiekorting. Bij de berekening van de ZW-premie wordt gekeken naar de sectorpremie en de individuele premie. In praktijk is de individuele premie niet altijd vast te stellen. Hierdoor hanteert het UWV in de eerste twee jaar na de terugkeer naar het UWV de halve sectorpremie als individuele premie. Het UWV gaat deze berekening echter aanpassen per 2024.

Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager ZW 2024

Het UWV gaat de terugkeerpremie voor eigenrisicodrager ZW verhogen. Vanaf 2024 betalen teruggekeerde werkgevers voor de Ziektewet-verzekering niet meer de volledige sectorpremie en de halve sectorpremie (als individuele premie). Deze werkgevers betalen dan de volledige sectorpremie voor de sectorale ZW-premie en de volledige sectorpremie voor de individuele premie. Met deze wijziging vervalt de premiekorting voor werkgevers die terugkeren van een private verzekering naar de publieke Ziektewet-verzekering bij het UWV.

Afmelden eigenrisicodragerschap ZW

Het afmelden van het eigenrisicodragerschap (ERD) ZW kan twee keer per jaar bij de Belastingdienst. De ingangsdatum voor de beëindiging van de ERD ZW is op 1 januari of 1 juli. De afmelding moet uiterlijk dertien weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst zijn ingediend, dus vóór 1 april of vóór 1 oktober. Indien een werkgever het ERD ZW wil opzeggen, dan moet het formulier ‘Aanvraag of beëindiging Loonheffingen Eigenrisicodragerschap voor de ZW’ worden ingevuld en worden teruggestuurd naar de Belastingdienst.

Wanneer effect van deze wijziging

Werkgevers die in 2022 terugkeren naar het UWV, kunnen nog de volledig premiekorting genieten. Een terugkeer vanaf 2023 heeft als gevolg dat de premiekorting nog voor de helft kan worden genoten.

  • Afmelding vanaf 1 januari 2022 of vanaf 1 juli 2022, dan betaalt u bij UWV nog 2 jaar de halve sectorpremie.
  • Afmelding vanaf 2023, dan betaalt u in 2023 minimaal de halve sectorpremie. Vanaf 1 januari 2024 betaalt u de volledige sectorpremie.
  • Afmelding vanaf 2024, dan betaalt u de volledige sectorpremie.

Bekijk hier: Aanvraagformulier beëindiging Loonheffingen Eigenrisicodragerschap ZW

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Hidden
Hidden
Toestemming*

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing