Bel ons: 070 891 00 00

Verantwoordingsdag ministerie van SZW

Op woensdag 17 mei was het Verantwoordingsdag bij het Ministerie van SZW. Verantwoordingsdag vindt jaarlijks plaats op de derde woensdag van mei. Op deze dag dienen de Rijksoverheid en alle ministeries hun jaarverslagen van het voorgaande jaar te publiceren. Op Verantwoordingsdag publiceert de Algemene Rekenkamer de controles op dezelfde jaarverslagen. Hieruit volgen conclusies over de verantwoording van inkomsten en uitgaven van de ministeries. Dit jaar zijn de jaarverslagen voor 2022 van alle ministeries en de Algemene Rekenkamer gepubliceerd.

Ministerie van SZW verantwoordingsdag 2023

De Algemene Rekenkamer stelt dat het Ministerie van SZW een aantal zaken goed heeft opgepakt, zoals de NOW-subsidie en de Tozo-uitkeringen. Echter heeft de Algemene Rekenkamer ook geconcludeerd dat een aantal zaken niet goed zijn verlopen, zoals de controle van de STAP-subsidie, het voorkomen van schijnzelfstandigheid en de uitvoering van de WIA.

STAP-subsidie controles niet of deels uitgevoerd

In 2022 hebben 216.269 mensen een STAP-subsidie ontvangen. De Algemene Rekenkamer schat echter in dat 60% daarvan dezelfde scholing zou hebben gekozen zonder een STAP-subsidie. De doelstelling van de STAP-subsidie was om laag- en middelbaar opgeleiden te bereiken. Het ministerie van SZW zou controles uitvoeren om de effecten van de STAP-subsidie te meten. De Algemene Rekenkamer heeft geconcludeerd dat de controle niet of deels zijn uitgevoerd.

LKV aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

LEES MEER

WIA is niet meer uitvoerbaar

Het UWV kampt al sinds 2015 met keuringsachterstanden voor de WIA vanwege een tekort aan verzekeringsartsen. Hoewel het Ministerie van SZW diverse maatregelen heeft genomen om de achterstanden weg te werken, zijn deze in 2022 verder gestegen. Hierdoor moeten langdurig zieke (ex-)werknemers langer wachten op een keuring dan de wettelijke termijn. De Algemene Rekenkamer concludeert ook dat de achterstanden leiden tot onrechtmatige uitgaven en dwangsommen voor het UWV. In 2022 heeft het UWV €11 miljoen aan dwangsommen opgelegd gekregen. Lees ook: WIA vastgelopen volgens Algemene Rekenkamer.

Aanpak schijnzelfstandigheid

Het Ministerie van SZW heeft jarenlang het voornemen gehad om schijnzelfstandigheid zoveel mogelijk te voorkomen door maatregelen te treffen. De aanpak van schijnzelfstandigheid wordt echter steeds op de lange baan geschoven. Schijnzelfstandigheid betreft zelfstandig werkenden die eigenlijk werknemers zijn en geen ondernemers. Doordat deze groep niet altijd een verzekering heeft voor ziekte of arbeidsongeschiktheid, lopen zij een groot risico op inkomensverlies. Daarnaast worden schijnzelfstandigen eigenlijk als werknemers beschouwd, waardoor sociale premies en belastingen moeten worden afgedragen. Hierdoor loopt het ministerie geld mis. Het Ministerie van SZW heeft een aantal plannen om schijnzelfstandigheid te voorkomen, maar volgens de Algemene Rekenkamer zullen deze plannen pas op lange termijn effect hebben

Reactie minister van SZW

De minister van SZW heeft gereageerd op het jaarverslag van de Algemene Rekenkamer voor het Ministerie van SZW.

WIA-beoordelingen

De minister deelt de conclusie dat het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid onder grote druk staat. De maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingezet, zijn volgens de minister waarschijnlijk nog onvoldoende om de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische dienstverlening volledig weg te nemen. De minister verkent samen met het UWV aanvullende maatregelen, waaronder maatregelen die mogelijk wijziging van wet- en regelgeving vereisen.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Aanpak schijnzelfstandigheid

De minister herkent zich in de aanbeveling om haast te maken met het creëren van een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandig ondernemers, en om met de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst te bespreken wat de Belastingdienst nodig heeft om efficiënter te kunnen handhaven. De minister zal daarom in het voorjaar van 2024 een wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Ook zal de zelfstandigenaftrek versneld worden afgebouwd en de fiscale oudedagsreserve afgeschaft. Het moet volgens de minister makkelijker worden voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om de kwalificatie van de arbeidsrelatie zelf vast te stellen, met een minder complexe en arbeidsintensieve handhaving.

Beleidsonderzoek STAP-subsidie

De schatting van de Algemene Rekenkamer dat de STAP-regeling bij minder dan de helft van de gebruikers leidt tot extra scholing, spoort de minister aan tot gerichte maatregelen en tot blijvende monitoring. De aangekondigde extra middelen van het kabinet worden daarom ingezet voor een specifieke doelgroep. Het bereiken van personen die op maximaal mbo-1-niveau zijn opgeleid en flexwerkers heeft de prioriteit. Daarom zet de minister in op pilots om het ontwikkeladvies toegankelijker te maken. De minister herkent de zorgen van de Algemene Rekenkamer over de arbeidsmarktgerichtheid van bepaalde opleidingen en onderschrijft de aanbeveling om deze strikter te waarborgen. De minister onderneemt verschillende activiteiten om strenger hierop toe te zien, zoals de recente aanscherpingen van de regeling.

Meer weten over Verantwoordingsdag ministerie van SZW?

Meer weten over dit onderwerp? Stel uw vraag hier.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing