Bel ons: 070 891 00 00

Uitkeringspercentage ouderschapsverlof gewijzigd

Het uitkeringspercentage ouderschapsverlof is gewijzigd van 50% naar 70% van het dagloon. Op 2 augustus 2022 zal de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking treden. Op 12 oktober 2021 werd de Wbo aangenomen in de Eerste Kamer. In die wet was gedurende het ouderschapsverlof een uitkeringspercentage van 50% van het dagloon afgesproken. Ter bevordering van diverse aspecten is dat percentage verhoogd naar 70% van het dagloon. Hiermee hoopt het kabinet jonge vaders te stimuleren om gebruik te maken van het ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof

Sinds 1 juli 1997 trad het ouderschapsverlof in werking met een totale duur van dertien werken. Per 1 januari 2009 is de duur verlengd naar 26 weken. Het ouderschapsverlof is een wettelijke regeling die ervoor zorgt dat ouders tijdelijk minder kunnen werken om voor de kinderen te zorgen. Het ouderschapsverlof is onbetaald verlof. De duur van het ouderschapsverlof wordt berekend door het aantal werkuren per week te vermenigvuldigen met de ouderschapsverloffactor 26. Voorbeeld: Een werknemer met een 36-urige werkweek heeft dus recht op 26 (ouderschapsverloffactor) x 36 (uren werkweek) = 936 uur ouderschapsverlof.

Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) treedt op 2 augustus 2022 in werking. Deze wet is opgesteld conform de Europese richtlijnen van 4 april 2019, waarin is afgesproken dat Nederland binnen drie jaar het betaald ouderschapsverlof van minimaal twee maanden moet invoeren. Ouders hebben met de invoering van de Wbo recht op maximaal negen weken ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof van negen weken dient echter in het eerste levensjaar van het kind te zijn opgenomen.

Wijziging uitkeringspercentage ouderschapsverlof

Op 8 maart 2022 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de Wbo wordt gewijzigd omtrent het uitkeringspercentage tijdens het ouderschapsverlof. Ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel betrof het uitkeringspercentage 50% van het dagloon. Dit percentage is echter verhoogd naar 70% van het dagloon. Het kabinet wil het proces om het ouderschapsverlof op te nemen hierdoor gemakkelijker maken. Ook ziet het kabinet de verhoging van het uitkeringspercentage als onderdeel van een bredere agenda. Hierbij wordt gekeken naar onderwerpen zoals gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, het bestrijden van loonverschillen en het werken aan een betere representatie aan de top bij bedrijven.

Vragen over Wet betaald ouderschapsverlof 2022?

Hidden
Toestemming*

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing