Bel ons: 070 891 00 00

Tijdelijke regeling IVA of Wajong

Vanaf april 2023 is er een tijdelijke regeling IVA of Wajong DGA. Deze regeling is voor mensen met een IVA- en Wajong-uitkering met DGA (duurzaam geen arbeidsvermogen). Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben besloten re-integratieondersteuning door het UWV tijdelijk uit te breiden. Het UWV biedt deze groepen hulp bij de re-integratie. Deze regeling loopt van 22 april 2023 tot 1 april 2028. Indien een werkgever iemand uit deze doelgroep in dienst neemt, dan staan daar diverse voordelen tegenover.

IVA-uitkering

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA-uitkering is bedoeld voor mensen die voor minimaal 80% duurzaam arbeidsongeschikt zijn en de kans op terugkeer op de arbeidsmarkt binnen vijf jaar nihil is.

Wajong DGA

Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De Wajong-uitkering is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd door een ziekte en handicap alleen met begeleiding of hulp kunnen werken of helemaal niet kunnen werken. De Wajong DGA uitkering is voor Wajong-gerechtigden die als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn aangemerkt.

Loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt slimme vragen aan nieuwe werknemers om subsidie te krijgen.

LEES MEER

Re-integratie dienstverlening UWV

De tijdelijke regeling IVA of Wajong is onderdeel van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het UWV kan hierdoor de volgende ondersteuning bieden:

  • Het volledige ondersteuningsaanbod inzetten, bijvoorbeeld een traject zoals Werkfit, Naar Werk, IPS of scholing.
  • De re-integratie-instrumenten loondispensatie en proefplaatsing toekennen.
  • Financieel advies beschikbaar stellen. Dit kan inzicht bieden in wat inkomsten uit arbeid voor effect (kunnen) hebben op het totale inkomen.

Re-integratieverplichtingen bij tijdelijke regeling IVA of Wajong DGA

De tijdelijke regeling IVA of Wajong loopt van 22 april 2023 tot 1 april 2028. Gedurende deze periode gelden geen re-integratieverplichtingen voor de deelnemers.

Herbeoordeling tijdelijke regeling IVA of Wajong

Ook worden geen herbeoordelingen uitgevoerd op basis van de verdiensten tot oktober 2027. Dit volgt uit het besluit ‘Niet herbeoordelen van IVA- en Wajong DGA-gerechtigden die met arbeid meer dan 20% van hun maatmaninkomen verdienen’.

Wat is maatmaninkomen en maatmanwerkzaamheden

Het Maatmaninkomen is het inkomen dat een werknemer verdiende voordat hij ziek werd. Hierbij wordt gekeken naar de laatst beoefende functie. De maatmanwerkzaamheden zijn de werkzaamheden die de werknemer verrichtte voordat hij ziek werd. Deze gegevens worden gebruikt om het arbeidsongeschiktheidspercentage vast te stellen.

Stop met teveel betalen, voorkom Whk-premie verhoging!

LEES VERDER

Voordelen tijdelijke regeling IVA of Wajong DGA werkgever

Voor werkgevers gelden een aantal voordelen indien een werknemer in dienst wordt genomen uit de doelgroep van deze regeling.

  • Proefplaatsing: Werkgevers kunnen vanaf april 2023 tot en met 31 oktober 2026 een proefplaatsing aanvragen bij het UWV. Hierdoor kunnen de werknemers twee maanden in dienst treden middels een proefplaatsing.
  • Loondispensatie: Werkgevers kunnen voor deze werknemers loondispensatie aanvragen tussen april 2023 en 31 oktober 2026. Na toekenning kan de werkgever loondispensatie tot en met 21 april 2028 krijgen.

Meer weten over dit onderwerp? Stel je vraag hier.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramX (Twitter) en YouTube!

To search, begin typing