Bel ons: 070 891 00 00

Minimumuurloon per 2024

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 februari 2023 ingestemd met de invoering van het minimumuurloon per 2024. Afgelopen jaar was het Initiatiefwetsvoorstel invoering uniform minimumuurloon in de Tweede Kamer ingediend door de Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks). Op 7 juni 2022 is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen. Hierbij was het uitgangspunt dat het minimumloon per uur moet worden berekend en niet per maand. Dit laatste zorgt namelijk voor scheve verhoudingen, omdat werkgevers een 36-, 38- of 40-urige werkweek kunnen hanteren, terwijl het minimumloon per maand voor elke werkweek hetzelfde is. Wat betekent de invoering van het minimumuurloon per 2024 voor u als werkgever?

Wat is minimumuurloon?

In februari 1969 werd het wettelijk minimumloon in Nederland voor het eerst ingevoerd en gold voor werknemers van 24 jaar en ouder. Het minimumloon bedroeg toen 400 gulden per maand. Iedere werkende moest zeker zijn van dat loon. In 1974 is ook een minimumjeugdloon ingevoerd. Anno januari 2023 wordt het minimumloon gehanteerd voor werknemers van 21 jaar en ouder op basis van een 36-urige werkweek en bedraagt €1.934,40 per maand. Voor een 40-urige werkweek geldt hetzelfde minimumloon per maand. Het minimumuurloon zal per 1 januari 2024 in werking treden, waardoor iedere werkende zeker is van een minimuminkomen per uur.

Verschil tussen minimumloon en minimumuurloon

Het minimumloon wordt doorgaans aangeduid als het minimummaandloon. Met het minimumuurloon moet iedere werkende zeker zijn van een minimuminkomen per gewerkt uur. In de praktijk is het minimumloon bij een werkgever met een 36-urige werkweek en een werkgever met een 40-urige werkweek hetzelfde. Echter moeten werknemers bij een 40-urige werkweek meer uren werken tegen hetzelfde minimumloon per maand. Door de invoering van het minimumuurloon worden de scheve verhouding rechtgetrokken. Dit gezien het minimumloon (per maand) voor een 36-urige werkweek wordt vastgesteld. Voor werkgevers die een 38-urige of 40-urige werkweek hanteren zal het minimumloon hoger liggen, omdat naast een minimumloon per maand ook een minimumuurloon zal gelden vanaf 2024.

LKV aanvragen automatiseren?

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

LEES MEER

Gevolgen voor werkgevers

Door de invoering van het minimumuurloon op basis van een 36-urige werkwerk zullen de loonkosten voor veel werkgevers stijgen. Dit geldt voornamelijk voor werkgevers die met minimumloonverdieners werken en een werkweek van meer dan 36 uur hanteren. Naar verwachting gaat dit hoofdzakelijk om het midden- en kleinbedrijf. In de Voorjaarsnota wordt een motie meegenomen voor de begroting van 2024. In deze motie wordt verzocht om de economische situatie van kleine ondernemers te onderzoeken evenals de mogelijkheid voor lastenverlichting.

Hoogte minimumuurloon per 2024

De hoogte van het minimumuurloon per 2024 moet nog definitief worden vastgesteld. Het minimumloon wordt halfjaarlijks geïndexeerd op basis van de ontwikkelingen van de lonen in diverse sectoren. De bijgestelde minimumlonen treden elk jaar op januari en juli in werking. De bijstelling van het minimumloon in medio 2023 zal daarom meewegen om de hoogte van het minimumuurloon per 2024.

Verhoging minimumloon per januari 2023

Het minimumloon is per 1 januari 2023 met 10,15% verhoogd. Vanwege de hoge inflatie is deze forse verhoging ingevoerd. De invoering van het minimumuurloon komt bovenop de stijging van het minimumloon in 2023. Lees verder

Is uw vraag niet beantwoord? Stel die dan hieronder.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Gerelateerde artikelen:

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedInFacebookInstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing