Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 3 minuten

De WGA-uitkering is bedoeld voor gedeeltelijke arbeidsongeschikten gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WGA-uitkeringen worden deels vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfond (Aof) en deels vanuit de Werkhervattingskas gefinancierd. Wanneer een werknemer tijdelijk niet, of niet volledig kan werken, kan de werknemer recht hebben op een WGA-uitkering. Middels deze uitkering worden de inkomsten van de werknemer aangevuld.

Wat houdt de WGA in?

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is een arbeidsongeschiktheidsuitkering die een werknemer ontvangt wanneer hij of zij arbeidsongeschikt raakt, maar wel kans op herstel heeft en zo in de toekomst nog (deels) kan werken. Een werknemer heeft na twee jaar (104 weken) ziekte recht op een WIA-uitkering, indien 65% of minder van het oude loon kan worden verdiend. Als wordt vastgesteld dat de werknemer niet meer kan werken, dan kan deze werknemer doorstromen naar een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomens Volledig Arbeidsongeschikten.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Soorten WGA-uitkeringen

Het UWV beoordeelt de arbeidsongeschiktheid van een werknemer en kan dan de WGA-uitkering toekennen. De volgende drie WGA-uitkeringen kunnen worden toegewezen:

Hoogte WGA-uitkering

De hoogte van een WGA-uitkering hangt af van welke WGA-uitkering wordt toegewezen. Een werknemer die meer dan 35% arbeidsongeschikt kan in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Een werknemer die duurzaam én 100% arbeidsongeschikt is (structureel en duurzaam arbeidsongeschikt) zal doorstromen naar een IVA-uitkering. Lees verder: hoogte WGA-uitkeringen.

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WGA Werkhervattingskas

De WGA keert jaarlijks op de Werkhervattingskas terug. . Werknemers die de WGA instromen, worden middels de instroomlijst toegerekend aan de werkgever waar de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Vermelding op de instroomlijst is vier jaar na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. De uitkeringslasten voor deze werknemer worden vervolgens in rekening gebracht bij de werkgever middels een verhoging van het WGA-premiepercentage. Op de Whk beschikking staan de WGA-lasten vermeld.

WGA-uitkeringslasten werkgever

Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt uit dienst treedt, kan dit gevolgen hebben voor een werkgever. Het UWV berekent deze uitkeringslasten door aan de werkgever. Vier jaar na de eerste ziekte- arbeidsongeschiktheidsdag komt deze werknemer op de instroomlijst te staan. Dit zorgt voor een verhoging van het WGA-premiepercentage op de Werkhervattingskas beschikking. Deze verhoging kan wel tot tien jaar duren. Op de Whk beschikking treft u onder het kopje: ‘Individuele premiecomponent WGA-lasten’ het bedrag aan dat bij de werkgever in rekening wordt gebracht.

Loonsanctie WGA re-integratie

Wanneer een werknemer ziek wordt, draagt de werkgever een plicht om de zieke werknemer te ondersteunen bij de re-integratie. De eisen voor de re-integratie staan in de Wet Verbetering Poortwachter. Indien een werkgever geen of onvoldoende inspanning levert in het re-integratieproces, kan het UWV een loonsanctie van maximaal 52 weken opleggen. In het uiterste geval moet een werkgever dus na de loondoorbetalingsverplichting ook nog maximaal 52 weken loon doorbetalen. Om een loonsanctie te voorkomen, is het belangrijk secuur te handelen wanneer een werknemer ziek wordt.

WGA ERD

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is per 1 januari 2006 van kracht. De WGA valt onder deze wetgeving. Met de invoering van WIA is het voor werkgever mogelijk om WGA ERD (eigenrisicodrager) te worden. Dit betekent dat werkgevers sindsdien ervoor kunnen kiezen om zich via een particuliere verzekeraar, in plaats van via het UWV, te laten verzekeren voor het risico van arbeidsongeschiktheid. In dat geval wordt de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, InstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing