Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 4 minuten

Een WGA herbeoordeling is een rapport waarin wordt beoordeeld of er veranderingen zijn met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Hieruit kunnen eventuele veranderingen voor de uitkering van de werknemer voortvloeien. De WGA herbeoordeling wordt door het UWV uitgevoerd. Het UWV beoordeelt per werknemer de mogelijkheden die er zijn voor werkhervatting.

Waarom een WGA herbeoordeling?

Wanneer geconstateerd wordt dat een werknemer arbeidsongeschikt is en vervolgens ziek uit dienst gaat, is het belangrijk om als (ex-)werkgever gedurende de ziekte de werknemer te laten beoordelen of er nog recht op de WGA-uitkering bestaat en/of de re-integratie goed verloopt. Wellicht is er een verandering binnen de gezondheid van de werknemer en zijn er meer of minder mogelijkheden om te werken. Ook kan het invloed hebben op de hoogte of de duur van de WIA-uitkering van een werknemer. 

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Aanvraag WGA herbeoordeling

De gezondheid van een werknemer kan invloed hebben op de mate waarin het werk hervat kan worden. Wanneer de gezondheid verbetert of verslechtert, is de werknemer verplicht dit binnen een week nadat dit bekend was of bekend had kunnen zijn, te melden bij het UWV. De werknemer vult hiervoor een formulier in op de website van het UWV. Een werkgever kan ook een herbeoordeling aanvragen voor een werknemer. Ook kan het UWV zelf besluiten de werknemer uit te nodigen voor een herbeoordeling, bijvoorbeeld een door nieuwe wet- en regelgeving.

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag krijgt de werknemer een ontvangstbevestiging en, indien nodig, eventueel een vragenlijst voor aanvullende informatie. Aan de hand van het ingevulde formulier en de informatie die bekend is bij het UWV over de desbetreffende werknemer wordt bepaald of een herbeoordeling nodig is of niet.

Herbeoordelingsgesprek WGA

Het kan zo zijn dat het UWV meer informatie nodig heeft om de gezondheid van de werknemer te beoordelen. De werknemer ontvangt dan een uitnodiging om op gesprek te komen. Dit is een gesprek met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV. Meestal krijgt de werknemer twee gesprekken. Eerst met een verzekeringsarts en daarna met een arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts kijkt naar de gezondheidssituatie en beoordeelt psychische en lichamelijke klachten. Hiervoor wordt beoordeeld of de klachten tijdelijk of blijvend zijn. Wanneer het nodig is voert de verzekeringsarts ook een lichamelijk onderzoek uit.

De arbeidsdeskundige kijkt vooral naar wat in de huidige en toekomstige situatie van de werknemer het arbeidsvermogen is. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om te werken en wat de werknemer daarmee zou kunnen verdienen. Van beide gesprekken is het mogelijk na afloop een verslag aan te vragen. Echter kan het ook zo zijn dat het UWV in de eerste plaats al genoeg informatie heeft ontvangen om de gezondheid en mogelijkheden voor werkhervatting te beoordelen. In dat geval hoeft de werknemer niet op gesprek te komen.

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beslissing WGA herbeoordeling

Wanneer alle informatie die het UWV nodig heeft aangeleverd is en de eventuele gesprekken gevoerd zijn gaat het UWV over op de beoordeling. Binnen zes weken ontvangt de aanvrager een brief met daar in de beslissing van het UWV. Die brief bestaat uit verschillende onderdelen. De brief zelf is een beknopte samenvatting van de beslissing zonder toelichting. Daarnaast is het arbeidsdeskundig rapport als bijlage toegevoegd. Dat rapport gaat over de herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid in het kader van de WIA en wordt de resterende verdiencapaciteit opnieuw vastgesteld. In tegenstelling tot het eerste onderdeel van de brief, is in het rapport alles volledig toegelicht en onderbouwd.

Bezwaar maken op WGA herbeoordeling

Bezwaar maken op een WGA herbeoordeling moet binnen zes weken nadat het UWV een beslissing heeft genomen te zijn ingediend. Dit is mogelijk als de werkgever of werknemer het niet eens is met de beslissing van het UWV op de WGA herbeoordeling. Dit kan door een bezwaarschrift binnen de bezwaartermijn bij het UWV in te dienen. Dit kan zowel via het UWV Werkgeversportaal als per post. Indien een gemachtigde bezwaar indient voor iemand anders, kan dat alleen per post.

WGA herbeoordeling aanvragen

Als werkgever is het verstandig om regelmatig herbeoordelingen aan te vragen. Het is aan te raden om minimaal één keer per jaar een herbeoordeling aan te vragen. Hierdoor kan worden voorkomen dat er onterecht te veel loonkosten en eventuele verhoogde WGA-premies worden afgedragen. Hiermee kan zowel op korte als lange termijn preventief worden bespaard op loonkosten.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing