Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 2 minuten

De Standaard Bedrijfsindeling codes (SBI-codes) omschrijven welke activiteiten een organisatie uitvoert. Het gaat hierbij om de hoofdactiviteit van de organisatie maar ook om de nevenactiviteiten. Elke organisatie die ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) ontvangt ministens één SBI-code. Dikwijls hebben organisaties meerdere SBI-codes, omdat alle activiteiten van de onderneming niet onder één noemer vallen. Deze Standaard Bedrijfsindeling is ontwikkeld door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het CBS heeft deze indeling ontwikkeld om de economische activiteiten hiërarchisch weer te kunnen geven. Hiermee kunnen analyses worden gemaakt en specifieke statistieken worden opgesteld.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Bepalen van de SBI-codes

Voor het bepalen van de SBI-codes wordt gekeken naar de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten die in het handelsregister wordt doorgegeven. De activiteiten zijn in de vorm van het leveren van een product of dienst. Aan de hand van de inschrijving bij de KvK wordt bepaald welke SBI-codes aan de organisatie kan worden toegewezen. Het is belangrijk dat bij de inschrijving in het handelsregister zo concreet mogelijk wordt omschreven wat de activiteiten worden. Vanuit deze omschrijving bepaalt de KvK namelijk de SBI-code. Op het KvK uittreksel staan de SBI-codes vermeldt. De SBI-code van de hoofdactiviteit staat bovenaan het uitrekstel vermeld, gevolgd door de eventuele code(s) van de nevenactiviteiten van de onderneming.

SBI-code bepalend voor sectorindeling

De SBI-code van de hoofdactiviteit van een organisatie is bepalend voor de sectorindeling. De hoogte van een aantal premies werknemersverzekeringen worden aan de hand van de sectorindeling bepaald. Een voorbeeld hiervan de is Werkhervattingskas (Whk). De sectorale premiepercentage WGA en ZW als onderdeel van de Whk worden namelijk bepaald door de sectorindeling. Dit heeft invloed op de premie afdrachten van middelgrote werkgevers en grote werkgevers. Lees ook: Werkgeverscategorieën.

Controleren SBI-codes

Het is dus belangrijk jaarlijks de SBI-codes en sectorindeling te controleren of die nog actueel zijn. Onjuiste SBI-codes kunnen financiële gevolgen hebben op de loonkosten. Door er zeker van te zijn dat de gegevens kloppen kunnen eventuele naheffingen, te hoge premieafdrachten en boetes worden voorkomen.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, InstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing