Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 3 minuten

Middelgrote en grote werkgevers dragen een sectoraal premiepercentage WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) af als onderdeel van de Werkhervattingskas. Jaarlijks worden deze premiepercentages vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De sectorindeling is hierbij een belangrijke factor voor de hoogte van het premiepercentage. De sectorale premiepercentages WGA voor 2021 en 2022 en 2023 staan hieronder.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Overzicht Sectorale premiepercentages WGA

SectorWGA- 2021 WGA- 2022WGA- 2023
1 – Agrarisch bedrijf0,62% 0,61% 0,62%
2 – Tabakverwerkende industrie0,82%0,87%0,87%
3 – Bouwbedrijf0,82%0,80%0,80%
4 – Baggerbedrijf1,24%1,33%1,26%
5 – Hout en emballage- industrie0,78%0,70%0,86%
6 – Timmerindustrie0,61%0,53%0,50%
7 – Meubel- en orgelbouw industrie0,63%0,79%0,81%
8 – Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie0,45%0,47%0,54%
9 – Grafische industrie0,84%0,92%1,04%
10 – Metaal industrie0,80%0,71%0,77%
11 – Elektronische industrie0,51%0,53%0,62%
12 – Metaal – en technische bedrijfstakken0,76%0,78%0,80%
13 – Bakkerijen1,03%1,07%1,15%
14 – Suikerverwerkende industrie1,14%1,06%1,08%
15 – Slagersbedrijven1,11%1,12%1,15%
16 – Slagers overig1,37%1,33%1,47%
17 – Detailhandel en ambachten0,86%0,92%0,99%
18 – Reiniging2,20%2,38%2,54%
19 – Grootwinkelbedrijf1,30%0,83%0,92%
20 – Havenbedrijven0,64%0,68%0,71%
21 – Havenclassificeerders1,79%2,22%2,41%
22 – Binnenscheepvaart0,59%0,72%0,80%
23 – Visserij0,98%1,10%1,00%
24 – Koopvaardij0,34%0,25%0,30%
25 – Vervoer KLM0,74%0,80%0,85%
26 – Vervoer NS0,77%0,82%0,90%
27 – Vervoer posterijen0,78%0,90%1,39%
28 – Taxivervoer2,36%2,26%2,66%
29 – Openbaar vervoer0,90%0,83%0,89%
30 – Besloten busvervoer1,06%1,51%1,85%
31 – Overig personenvervoer te land en in de lucht0,44%0,54%0,62%
32 – Overig goederenvervoer te land en in de lucht0,70%0,77%0,81%
33 – Horeca algemeen0,65%0,77%0,87%
34 – Horeca catering1,55%1,55%1,90%
35 – Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen0,79%0,87%0,92%
38 – Banken1,12%0,79%0,78%
39 – Verzekeringswezen en ziekenfondsen0,65%0,38%0,38%
40 – Uitgeverij0,71%0,78%0,86%
41 – Groothandel I0,59%0,61%0,66%
42 – Groothandel II0,67%0,72%0,75%
43 – Zakelijke dienstverlening I0,59%0,64%0,68%
44 – Zakelijke dienstverlening II0,37%0,40%0,42%
45 – Zakelijke dienstverlening III0,54%0,64%0,66%
46 – Zuivelindustrie0,98%1,11%1,14%
47 – Textielindustrie0,78%0,75%0,95%
48 – Steen-, cement-, glas- en keramische industrie1,43%1,33%1,35%
49 – Chemische industrie1,01%1,04%1,17%
50 – Voedingsindustrie1,01%1,02%1,08%
51 – Algemene industrie0,86%1,03%1,09%
52 – Uitzendbedrijven1,62%2,08%2,40%
53 – Bewakingsondernemingen1,22%1,34%1,38%
54 – Culturele instellingen0,71%0,84%0,87%
55 – Overige takken van bedrijf en beroep0,95%0,94%0,98%
56 – Schildersbedrijf1,41%1,20%1,17%
57 – Stukadoorsbedrijf0,87%1,12%1,17%
58 – Dakdekkersbedrijf1,13%1,39%1,32%
59 – Mortelbedrijf1,04%1,02%1,07%
60 – Steenhouwersbedrijf1,13%1,12%1,17%
61 – Overheid, onderwijs en wetenschapppen1,04%0,99%1,02%
62 – Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht1,18%1,02%1,33%
63 – Overheid, defensie1,15%0,97%1,01%
64 – Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen1,56%0,65%0,97%
65 – Overheid, openbare nutsbedrijven1,10%0,93%0,98%
66 – Overheid, overige instellingen1,43%0,90%0,92%
67 – Werk en (re)integratie3,47%4,17%4,19%
68 – Railbouw0,86%0,89%0,96%
69 – Telecommunicatie0,63%0,69%0,75%

Klopt uw sectorindeling nog wel? Betaal niet te veel premie!

LEES VERDER

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze sectorindeling-check

Heeft u uw sectorindeling ontvangen? Of zijn uw bedrijfsactiviteiten veranderd? Wellicht dat de Sectorindeling-check besparingen voor u kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

To search, begin typing