Bel ons: 070 891 00 00

Werkgevers kunnen een loonsanctie opgelegd krijgen van het UVW, indien niet aan de re-integratieverplichtingen wordt voldaan. Wanneer een werknemer ziek wordt is de werkgever verplicht actief mee te werken aan de re-integratie van deze werknemer. Hiervoor geldt een inspanningsverplichting, waarvoor bepaalde voorwaarden gelden. Wanneer de werkgever niet heeft voldaan aan deze voorwaarden wordt er een loonsanctie opgelegd.

Wat is een loonsanctie

Het UWV beoordeelt of u als werkgever genoeg heeft gedaan voor de re-integratie van uw zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Wanneer het UWV concludeert dat dit niet het geval is, kan het UWV de werkgever verplichten het loon langer door te betalen. Deze loonsanctie kan maximaal één jaar duren. Het is gedurende deze periode niet mogelijk om de desbetreffende werknemer te ontslaan. Dit wordt ook wel het opzegverbod genoemd.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Re-integratie

Bij de re-integratie zijn verschillende partijen betrokken. De werknemer, de werkgever, bedrijfsarts of arbodienst, re-integratiebedrijf en het UWV. Als werkgever is het belangrijk om er alles aan te doen de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dat wil zeggen, eerst binnen de organisatie kijken naar eventuele werkgelegenheid (spoor 1) en daarna buiten de organisatie (spoor 2). Wanneer het UWV gaat beoordelen of de werkgever aan de voorwaarden heeft voldaan, is het van belang dat het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk volledig is. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen, ook als dit niet is gelukt.

Tekortkomingen herstellen

Werkgevers kunnen de periode van de opgelegde loonsanctie verkorten, door de tekortkomingen te herstellen. Dit kan door er voor alsnog zorgen dat aan de re-integratie voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden waar de werkgever tekort is geschoten staan in het beoordeling re-integratieverslag. Dit verslag heeft de werkgever ontvangen bij de beslissing over de loonsanctie. Bij elke tekortkoming wordt aangegeven wat er gedaan moet worden om de tekortkoming te herstellen. Ook wordt er aangegeven wat als voldoende inspanning wordt beschouwd.

Loonsanctie bekortingsverzoek

Zodra de werkgever aan de voorwaarden voldoet kan dit bij het UWV worden gemeld. Dit kan door een bekortingsverzoek in te dienen via het werkgeversportaal. In het bekortingsverzoek moet per tekortkoming beschreven worden wat de werkgever heeft ondernomen om deze te herstellen. Het is hierbij belangrijk dat in het verzoek alle punten die in de beoordeling zijn aangegeven worden behandeld. Binnen 3 weken na indienen van het bekortingsverzoek wordt door het UWV besloten of er voldoende is gedaan aan de re-integratie. Wanneer dit het geval is hoeft de werkgever geen loon meer door te betalen.

Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC)

Sinds de invoering van de Poortwachterstoets worden alle rapportages waarin geconcludeerd wordt dat er reden is voor het verlengen van de loondoorbetaling, vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan een speciaal daarvoor ingestelde commissie, de Landelijke Loonsanctiecommissie (LLC) van het UWV. Het doel hiervan is te voorkomen dat werkgevers onnodig worden belast met niet-gerechtvaardigde verlengingsbeslissingen en daarmee het draagvlak voor het Poortwachterssysteem te behouden. De LLC borgt de landelijke uniformiteit van de opgelegde loonsancties.

Het oordeel van de LLC geldt als bindend advies. Zonder akkoord van LLC worden geen loonsancties opgelegd. De LLC komt wekelijks op twee plaatsen in Nederland bijeen. De samenstelling is wisselend, maar bestaat steeds uit een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige en een wetstechnisch medewerker. Alle voorstellen worden beoordeeld op de zorgvuldigheid van het onderzoek, de deugdelijkheid van de motivering en de correcte toepassing van de geldende beoordelingscriteria.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, InstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing