Bel ons: 070 891 00 00

Geschatte leestijd: 2 minuten

De hoogte van een WIA-uitkering is afhankelijk van het soort uitkering dat wordt toegewezen. De uitkeringen die onder de WIA vallen zijn de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. De hoogte van de WGA- uitkering bedraagt maximaal 70% en voor de IVA-uitkering 75% van het WIA-maandloon. Dit wordt door het UWV berekend en uitbetaald,

Wat bepaalt de hoogte van WIA-uitkering

Voor de berekening van een WIA-uitkering wordt naar twee factoren gekeken namelijk, het WIA-maandloon van de werknemer voordat deze ziek werk en de mate van arbeidsongeschiktheid.

WIA-maandloon

Het WIA-maandloon wordt als volgt berekend: het sv-jaarloon / 261 * 21,75. Hierbij is het gemiddeld aantal werkdagen per jaar 261 en het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand 21,75.

Ouderschapsverlof en hoogte WIA-uitkering

Indien een werknemer ouderschapsverlof had in het jaar voor ziekmelding, dan zal het inkomen meestal minder zijn. Het ouderschapsverlof heeft echter geen gevolgen voor een eventuele toekomstige WIA-uitkering.

Te veel betaalde premies terugvorderen? Data-Analyse Loonkosten

Om te zien of u als werkgever optimaal gebruik heeft gemaakt van alle mogelijkheden heeft Vengroot de Data-Analyse Loonkosten ontwikkeld. Hieruit komt naar voren of alle premies, voordelen en kortingen juist en volledig zijn toegepast en verwerkt.

LEES VERDER

WGA-uitkering

De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van welke WGA-uitkering wordt toegewezen. De hoogte van de WGA-uitkering is ook afhankelijk van arbeidsgeschiktheid. Hiervoor zijn drie soorten WGA-uitkeringen: de loongerelateerde uitkering WGA, de loonaanvullingsuitkering WGA en de vervolguitkering WGA. De hoogte van de WGA-uitkering wordt berekend op basis van de soort WGA-uitkering. Lees verder: WGA-uitkering.

IVA-uitkering

De IVA-uitkering is altijd minstens 75% van de WIA-maandloon. Hiermee hebben de IVA-uitkeringsgerechtigden meet financiële zekerheid. Lees verder: hoogte IVA-uitkering.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Gerelateerde artikelen

Vrijblijvend contact met onze specialisten?

Vul uw gegevens in of bel naar 070 – 891 00 00

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, InstagramTwitter en YouTube!

To search, begin typing