Bel ons: 070 891 00 00

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is sinds 1 januari 2002 van kracht. Hierdoor hebben werkgevers meer financiële en re-integratie verplichtingen gekregen. Van zowel werkgever als werknemer wordt een actieve rol verwacht in het herstel en de re-integratie. Het doel van de Wet verbetering poortwachter is om de kosten van ziekte of arbeidsongeschiktheid te beperken voor werkgevers. […]

Lees meer

Stappenplan bij ziekte werknemer

Wet verbetering poortwachter

Het stappenplan bij ziekte van een werknemer helpt werkgevers gestructureerd aan alle re-integratieverplichtingen te voldoen. De Wet verbetering poortwachter geeft werkgevers een grote verantwoordelijkheid rondom de re-integratie van een zieke werknemer. Indien de stappen niet of niet volledig worden doorlopen dan kan dit grote financiële gevolgen hebben voor de werkgever op zowel korte termijn als […]

Lees meer

Eerste en tweede spoor re-integratie

Wet verbetering poortwachter

Het eerste en tweede spoor voor re-integratie is een verplichting die de Wet verbetering poortwacht (Wvp) voorschrijft voor zowel de werknemer als werkgever. Hiervoor moet de re-integratievolgorde worden aangehouden. Dit betekent dat eerst wordt gekeken naar re-integratie middels het eerste spoor (binnen de organisatie) en daarna naar de re-integratie middel het tweede spoor (buiten de […]

Lees meer

Loonsanctie

Wet verbetering poortwachter

Werkgevers kunnen een loonsanctie opgelegd krijgen van het UVW, indien niet aan de re-integratieverplichtingen wordt voldaan. Wanneer een werknemer ziek wordt is de werkgever verplicht actief mee te werken aan de re-integratie van deze werknemer. Hiervoor geldt een inspanningsverplichting, waarvoor bepaalde voorwaarden gelden. Wanneer de werkgever niet heeft voldaan aan deze voorwaarden wordt er een […]

Lees meer
To search, begin typing