Bel ons: 070 891 00 00

eHerkenning

Werkgeversportaal eHerkenning

eHerkenning is een inlogmethode voor werkgevers, waarmee veilig kan worden ingelogd op online overheidsdiensten zoals het UWV. Hiermee hebben werkgevers toegang tot het werkgeversportaal. Op het werkgeversportaal worden gezondheids-, persoons- en ook de inkomensgegevens van werknemers verwerkt. Deze gegevens worden daarom volgens de eisen van Autoriteit Persoonsgegevens goed beveiligd. Dit is een manier waarop de […]

Lees meer

eHerkenning 1 stopt per juli 2021

Werkgeversportaal eHerkenning

In december 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten dat eHerkenning 1 (EH1) stopt per 1 juli 2021. De reden hiervan is dat de eisen rondom de veiligheid van privacygevoelige gegevens steeds hoger worden. Tijdig eHerkenning 1 omzetten Werkgevers die op dit moment gebruik maken van online overheidsdiensten met eHerkenning 1 dienen tijdig een nieuwe […]

Lees meer

Ketenmachtiging

Werkgeversportaal eHerkenning

Een ketenmachtiging is een machtiging die een werkgever aan een intermediair geeft via een erkende ketenmachtiging leverancier. Met deze machtiging kan de intermediair handelingen verrichten waarbij toegang via eHerkenning is vereist. De intermediair kan vervolgens de machtiging op naam van één of meerdere medewerkers registreren. De gemachtigde mag dan namens de werkgever handelen via eHerkenning. […]

Lees meer

Verzuimmelder UWV

Werkgeversportaal eHerkenning

De Verzuimmelder is een applicatie in het werkgeversportaal waarmee werkgevers online de verzuimmeldingen kunnen doorgeven. Om de Verzuimmelder te gebruiken, moet op het werkgeversportaal worden ingelogd. Via de Verzuimmelder kunnen diverse soorten verzuim worden gemeld bij het UWV. Meldingen Verzuimmelder: De volgende meldingen kunnen via de Verzuimmelder worden doorgegeven aan het UWV: Verzuimmelder gebruiken Werkgevers […]

Lees meer

Digipoort UWV

Werkgeversportaal eHerkenning

Werkgevers kunnen de digitale personeelsadministratie koppelen aan de systemen van het UWV, dit wordt ook wel Digipoort UWV genoemd.  Als een verzuimmelding in de personeelsadministratie wordt ingevoerd, dan ontvangt het UWV gelijk een melding. Hierdoor kunnen werkgevers dubbele handelingen voor één verzuimmelding voorkomen. Het UWV kan daarnaast ook direct een melding versturen naar de personeelsadministratie […]

Lees meer

Wanneer moet ik een werknemer ziek melden

Werkgeversportaal eHerkenning

Indien een werkgever een werknemer in dienst heeft waarvoor een no-riskpolis geldt, dan moet deze ziekmelding via de Digipoort of de Verzuimmelder van het UWV worden doorgegeven. Werkgevers dienen echter elke ziekmelding en betermelding via één van deze wegen door te geven. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt kan een boete worden opgelegd. Werknemer […]

Lees meer
To search, begin typing