Bel ons: 070 891 00 00

Wat is LIV

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

LIV staat voor het lage-inkomensvoordeel en is een stimuleringsregeling voor werkgevers om werknemers met een laag loon in dienst te nemen of te behouden. Hiervoor ontvangen werkgevers jaarlijks de LIV vergoeding voor het jaar ervoor. Het LIV is evenals LKV een onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) en is sinds 1 januari 2017 van […]

Lees meer

Wat is jeugd-LIV

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het jeugd-LIV heet officieel ‘tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon’. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die jonge werknemers (18 jaar tot en met 20 jaar) in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen. Het jeugd-LIV is onderdeel van de Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein) en is sinds 1 januari 2017 van kracht. Doordat het minimumjeugdloon jaarlijks […]

Lees meer

Afschaffing jeugd-LIV

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Op 6 juli 2020 heeft minister Koolmees van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een brief naar de tweede kamer verstuurd, waarin de afschaffing van het jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel) in 2025 en de wijziging van LKV banenafspraak zijn aangekaart. Het LKV jongeren (loonkostenvoordeel jongeren) zou deze regeling moet vervangen. De gesprekken tussen de werkgevers en het kabinet […]

Lees meer

Hoogte LIV en jeugd- LIV

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

De hoogte en voorwaarden van het LIV en jeugd-LIV wordt jaarlijks vastgesteld voor het volgend jaar. Hiervoor worden gemiddelde uurloongrenzen, vergoeding per verloond uur en de maximale vergoeding per werknemer vastgesteld. Werkgevers ontvangen het LIV en jeugd-LIV indien een werknemers voldoet aan de voorwaarden van deze regelingen. Let op: Het jeugd-LIV stopt per 1-1-2024. Overzicht loongrenzen […]

Lees meer
To search, begin typing