Bel ons: 070 891 00 00

Statistieken ERD Nederland

Eigenrisicodrager (ERD)

De statistieken ERD Nederland geven een beeld van het aantal ERD (eigenrisicodragers) in Nederland. Jaarlijks publiceert het UWV het document ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet’, waarin die nieuwe premiepercentages staan voor de WGA-premie en ZW-premie. Deze twee premies vormen samen de Werkhervattingskas (Whk). Aantal eigenrisicodragers WGA en ZW Nederland per jaar Jaar ERD WGA ERD […]

Lees meer

Wat is ERD (eigenrisicodrager)

Eigenrisicodrager (ERD)

In de wereld van werkgeverschap is het begrip ERD (eigenrisicodrager) van groot belang. Maar wat houdt het precies in en welke concrete aandachtspunten moeten werkgevers in acht nemen? In dit artikel wordt dieper ingegaan op het concept van ERD en wordt de nadruk gelegd op de Ziektewet ERD (ZW ERD) en de WGA ERD (Werkhervatting […]

Lees meer

Re-integratie tijdens WGA-periode

Eigenrisicodrager (ERD)

Re-integratie tijdens de WGA-periode is een cruciaal onderdeel van het arbeidsongeschiktheidsproces. Het is van groot belang om werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en een WGA-uitkering ontvangen, actief te ondersteunen bij de re-integratie-inspanningen. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het belang van re-integratie tijdens de WGA-periode en er worden concrete aandachtspunten benoemd. Ook wordt laten […]

Lees meer

Gedeeltelijke risico WGA-uitkering

Eigenrisicodrager (ERD)

Gedeeltelijke risico WGA-uitkering is een belangrijk onderwerp waar werkgevers mee te maken kunnen krijgen. Het is essentieel om als werkgever goed geïnformeerd te zijn over dit onderwerp, aangezien het invloed kan hebben op de loonkosten en financiële verplichtingen van het bedrijf. In dit artikel wordt dieper ingegaan op wat het gedeeltelijke risico WGA-uitkering inhoudt, de […]

Lees meer

ERD Ziektewet aanvragen

Eigenrisicodrager (ERD)

Het aanvragen van het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet biedt werkgevers de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te zijn voor de financiële gevolgen van zieke werknemers. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het proces van het aanvragen van ERD Ziektewet, concrete aandachtspunten en de gevolgen ervan op de loonkosten van werkgevers. Wat is ERD […]

Lees meer

ERD WGA aanvragen

Eigenrisicodrager (ERD)

Het aanvragen van het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WGA) biedt werkgevers de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te zijn voor de financiële gevolgen van langdurig zieke werknemers. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het proces van het aanvragen van ERD WGA, de concrete aandachtspunten die hierbij komen kijken en […]

Lees meer

Beëindigen ERD Ziektewet

Eigenrisicodrager (ERD)

Jaarlijks heroverwegen werkgevers of het beëindigen ERD Ziektwet gewenst is. Het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet biedt werkgevers de mogelijkheid om zelf verantwoordelijk te zijn voor de financiële gevolgen van zieke werknemers. Echter, er kunnen situaties ontstaan waarin een werkgever overweegt om het ERD Ziektewet te beëindigen. Dit kan diverse redenen hebben, zoals veranderingen in […]

Lees meer

Beëindigen ERD WGA

Eigenrisicodrager (ERD)

Beëindigen ERD WGA is een belangrijk proces voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn geworden voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het gaat om het beëindigen van het eigenrisicodragerschap en het overdragen van de WGA-risico’s aan het UWV. In dit artikel wordt het proces van het beëindigen van ERD Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en concrete aandachtspunten aangekaart. Deze […]

Lees meer

Wat is Ziektewet ERD (eigenrisicodrager)

Eigenrisicodrager (ERD)

Ziektewet ERD (Eigenrisicodrager) is een term die steeds vaker voorkomt in de context van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Als werkgever is het belangrijk om te begrijpen wat deze term inhoudt en welke gevolgen het kan hebben voor de organisatie. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de betekenis van Ziektewet ERD en de concrete aandachtspunten die […]

Lees meer
To search, begin typing