Bel ons: 070 891 00 00

Herbeoordeling WGA en ZW aanvragen

Geschatte leestijd: 4 minuten

Wat is een herbeoordeling?

Een herbeoordeling is een rapport waarin wordt beoordeeld of er veranderingen zijn met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Daaropvolgend eventuele veranderingen voor de uitkering van de werknemer. Deze herbeoordeling wordt gedaan door het UWV. Het UWV beoordeelt per werknemer de mogelijkheden die er zijn om te werken. Lees hier hoe u een herbeoordeling WGA en ZW kan aanvragen.

Waarom een herbeoordeling?

Wanneer geconstateerd is dat een werknemer arbeidsongeschikt is en vervolgens ziek uit dienst gaat, is het belangrijk om als (ex-)werkgever gedurende de ziekte te laten beoordelen of het nog terecht is dat de uitkering loopt en/of de re-integratie goed verloopt. Wellicht is er een verandering binnen de gezondheid van de werknemer en zijn er meer of minder mogelijkheden om te werken. Ook kan het invloed hebben op de hoogte of de duur van de WIA-uitkering van een werknemer.  

Proces aanvraag herbeoordeling

De gezondheid van een werknemer kan invloed hebben op de mate waarin hij kan werken. Wanneer de gezondheid verbetert of verslechtert, is de werknemer verplicht dit binnen een week nadat dit bij hem bekend was of bekend had kunnen zijn, te melden bij het UWV. De werknemer vult hiervoor een formulier in op de website van het UWV. Als werkgever kunt u ook een herbeoordeling aanvragen voor een van uw werknemers. Ook kan het UWV zelf besluiten een werknemer uit te nodigen voor een herbeoordeling. Bijvoorbeeld wanneer door nieuwe wet- en regelgeving een herbeoordeling nodig is.

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag krijgt de werknemer een ontvangstbevestiging en eventuele vragen naar aanvullende informatie wanneer dit nodig is. Aan de hand van het ingevulde formulier en de informatie die bekend is bij het UWV over de desbetreffende werknemer wordt bepaald of een herbeoordeling nodig is of niet.

Herbeoordelingsgesprek

Het kan zo zijn dat het UWV meer informatie nodig heeft om de gezondheid van de werknemer te beoordelen. De werknemer ontvangt dan een uitnodiging om op gesprek te komen. Dit is een gesprek met een arts of arbeidsdeskundige van het UWV. Dikwijls krijgt de werknemer twee gesprekken. Met een verzekeringsarts en met een arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts kijkt naar de gezondheidssituatie. Hij beoordeelt psychische en lichamelijke klachten, en dan vooral of deze klachten tijdelijk of blijvend zijn. Wanneer het nodig is doet de verzekeringsarts ook een lichamelijk onderzoek.

De arbeidsdeskundige kijkt vooral naar wat in de huidige en toekomstige situatie van de werknemer het arbeidsvermogen is. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om te werken en naar hetgeen wat de werknemer daarmee zou kunnen verdienen. Van beide gesprekken is het mogelijk na afloop een verslag aan te vragen. Echter, kan het ook zo zijn dat het UWV in de eerste plaats al genoeg informatie heeft ontvangen om de gezondheid en mogelijkheden om te kunnen werken te beoordelen. In dat geval hoeft de werknemer niet op gesprek te komen.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

De beslissing

Wanneer alle informatie die het UWV nodig heeft aangeleverd is en de eventuele gesprekken gevoerd zijn kan het UWV gaan beoordelen. Binnen zes weken ontvangt de aanvrager een brief met daarin de beslissing van het UWV. Die brief bestaat uit verschillende onderdelen. De brief zelf is een beknopte samenvatting van de beslissing. Gefocust op of er wel of niets veranderd, zonder toelichting. Daarnaast is het arbeidsdeskundig rapport als bijlage toegevoegd. Dat rapport gaat over de herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid in het kader van de WIA en wordt de resterende verdiencapaciteit opnieuw vastgesteld. In tegenstelling tot het eerste onderdeel van de brief, is in het rapport alles volledig toegelicht en onderbouwd.

Bezwaar maken

Als een werknemer of werkgever het niet eens is met de beslissing die het UWV heeft gemaakt, kan hij binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen binnen de bezwaartermijn. Dit kan online of op papier. Tenzij er als gemachtigde bezwaar wordt gemaakt voor iemand anders, kan dat alleen op papier. 

Herbeoordeling WGA en ZW aanvragen

Als werkgever is het verstandig om regelmatig herbeoordelingen aan te vragen. Wij raden aan om minimaal één keer per jaar een herbeoordeling aan te vragen. Hierdoor kan worden voorkomen dat er onterecht te veel loonkosten en verhoogde premies worden afgedragen. Lees ook: Wat is de Werkhervattingskas (Whk)?

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube

To search, begin typing