Bel ons: 070 891 00 00

Aantal arbeidsongevallen in 2019

Geschatte leestijd: 5 minuten

In 2019 is het aantal arbeidsongevallen vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met de afgelopen jaren. Voor deze statistieken werd gekeken naar arbeidsongevallen waardoor werknemers vier of meer dagen niet konden werken. Wij hebben de belangrijkste cijfers per oorzaak letsel en bedrijfstak op een rijtje gezet.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat tijdens, door of onderweg (van en naar) werk ontstaat. Dit wordt ook wel een bedrijfsongeval genoemd. Hierbij kan het gaan om lichamelijke letsel of geestelijke schade.

Weten hoe u Whk-premie verhoging kunt voorkomen?

LEES VERDER

Bedrijfsongevallen in 2019

In 2019 heeft 3,3% van alle werknemers (tussen 15 jaar en 75 jaar) een arbeidsongeval opgelopen. 2,2% van alle werknemers die een arbeidsongeval opliepen, konden binnen een paar dagen weer aan de slag. Echter had 1,1% van alle werknemers (ruim 93.000) een ziekteverzuim van vier of meer dagen. In het tabel hieronder staat de trend van het totaal aantal bedrijfsongevallen van vier of meer dagen in de periode 2015 tot en met 2019.

Vengroot - Statistieken arbeidsongevallen met minstens 4 dagen verzuim 2015 - 2019

Oorzaken van arbeidsongelukken

Zoals eerder aangegeven kan een arbeidsongeluk zich op verschillende manieren voordoen met diverse oorzaken. In 2019 hebben we een forse stijging gezien van het aantal bedrijfsongelukken met vier of meer dagen verzuim en als oorzaak psychische schade. In totaal is 25% (23.000) van alle bedrijfsongelukken met minstens vier dagen verzuim veroorzaakt door psychische schade. Hierbij kan worden gedacht aan een burn-out, stress en intimidatie. Hieronder staan de meest voorkomende oorzaken van bedrijfsongelukken.

Vengroot - Oorzaken arbeidsongevallen met minstens 4 dagen verzuim

Groot aantal bedrijfsongevallen in handel, industrie en zorg

In de handel, industrie en zorg heeft het grootste gedeelte van het aantal bedrijfsongevallen met minstens vier of meer dagen verzuim plaatsgevonden. In 2019 had gemiddeld 1,1% van alle werknemers te maken met een verzuim van minstens vier dagen.

Sectoren met meest aantal bedrijfsongevallen

De meeste bedrijfsongevallen hebben zich in de handel, industrie en zorg voorgedaan. Deze drie sectoren vormen bijna de helft van werkend Nederland en daardoor is de omvang van het aantal bedrijfsongevallen binnen deze sectoren significant hoger ten opzichte van de andere sectoren.

 • Handel (1%);
 • Industrie (1,3%);
 • Zorg (1,1%).

De waterbedrijven en afvalbeheer, vervoer en opslag en bouwnijverheid hebben relatief het meest te maken gehad met bedrijfsongevallen met minstens vier dagen verzuim.

 • Waterbedrijven en afvalbeheer(3%);
 • Vervoer en opslag (2,6%);
 • Bouwnijverheid (1,9%).

Sectoren met minst aantal bedrijfsongevallen

 • Energievoorziening (0,3%);
 • Financiële dienstverlening (0,3%);
 • Informatie & Communicatie (0,1%).

Verhoging Werkhervattingskas (Whk) door bedrijfsongeval

Een arbeidsongeval kan voor een verhoging van de Werkhervattingskas (Whk) zorgen. De toerekening aan de Whk van zieke (oud) werknemers wordt door diverse factoren bepaald. Indien een werknemer na 104 weken loondoorbetaling niet of niet volledig kan werken zullen de uitkeringslasten aan de voormalige werkgever worden doorberekend. Een oud werknemer kan tot en met 28 dagen na het eind van het dienstverband vooralsnog toegewezen worden aan de voormalige werkgever. Een verhoging van het Werkhervattingskas oftewel  Whk-percentage kan tot wel 10 jaar duren. Het is daarom belangrijk om zeker te weten of een (oud) werknemer daadwerkelijk mag worden toegewezen aan de Whk van uw organisatie.

Whitepaper: Loonkostenbesparing loont

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Effect bedrijfsongevallen op Werkhervattingskas (Whk)

Heeft u als werkgever in 2017 te maken gehad met een arbeidsongeval? Dan is het mogelijk dat u dit jaar een verhoogd Whk-percentage moet betalen. De arbeidsongevallen die in 2017 hebben plaatsgevonden kunnen een effect hebben op uw Whk premiepercentage van 2021. Hoe dat kan? De Whk premiepercentages worden jaarlijks berekend met de informatie van twee jaar ervoor. Deze informatie uit 2017 is dus gebruikt om de werkhervattingskas te berekenen en de Whk beschikking op te stellen van 2021. Lees verder: Wat is de werkhervattingskas (Whk)?

Preventief besparen op loonkosten bij bedrijfsongeval

Wanneer u als werkgever te maken krijgt met arbeidsongevallen is het belangrijk om secuur te handelen. Dit kunt u doen door:

 1. De juiste vragen stellen tijdens het aannameproces.
 2. Tijdig aanspraak maken op een eventuele no-riskpolis.
 3. Actief deelnemen in de herstel en re-integratieprocedures.

Hierdoor kunt u als werkgever preventief besparen op onterechte loonkosten, maar ook op bijvoorbeeld loonsancties van het UWV.

Gerelateerde artikelen

Vul uw gegevens in of bel voor onze Whk-check

Heeft u ook uitkeringslasten op de Whk beschikking doorbelast gekregen? Wellicht dat de Whk-check besparingen kan realiseren. Bel ons op: 070 891 00 00 

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Toestemming*

Volg ons op social media.
Vengroot is te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube!

De statistieken van het CBS zijn geraadpleegd voor dit artikel.

To search, begin typing